Qo'noS QonoS - Ausgabe #10, Oktober 2000

Siehe auch Hauptartikel ➞ Qo'noS QonoS.

Der folgende Text wurde von der Homepage des KLI übernommen und hier zur Archivierung und späteren Bezugnahme angezeigt. Diese Wiki besitzt keinerlei Rechte an dem Inhalt.

tlhIngan Hol, latlh Holmey je

qonta' ghaHbe'wI'
(geschrieben von Nicolau Rodrigues)

tlhIngan Hol, tera' Hoch Holmey je qIm ghItlhvam. tlhIngan Hol vISaH, 'ach tlhIngan Segh tIghmeychaj je vISaHbe'. ghItlhvam DalaDlaHchugh, vaj tlhIngan Hol Dayajba', tlhIngan Hol DayajmeH English Hol Dalo'ta' (tlhIngan Hol mu'ghom qonmeH Marc Okrand Holtej, English Hol lo' ghaH).

Holmey pImqu' Sovbogh Holtej'e' ghaH Marc Okrand'e'. Holmey HaD 'ej poj Holtejpu'. Mutsun Hol pojpu'DI' SovDaj tob Okrand. DaH Mutsun Hol jatlh pagh, Heghpu'bogh Hol 'oH Mutsun Hol'e', Mayan qorDu' Hol 'oHpu' 'ej Mission San Juan BautistaDaq, San Francisco veng tIng chanDaq, jatlhlu'pu'. DIS wa'SaD Hutvatlh wejmaH Hegh jatlhwI'Daj Qav, Ascensión Solorsano de Cervantes.

chaq Heghpu'bogh Hol Hol'e' jatlhbogh ghot puS joq HaDlu'meH meqmey ghel vay'. QIplaw' ghelwI', lo'laHmo' Hoch Holmey 'ej potlhmo'. jIHvaD, (English) Hol'e' jatlhbogh wejvatlh'uy' ghot potlh law'be', (JapanDaq, Ainu) Hol'e' jatlhbogh wa'maH jav ghot potlh puS. Hoch Holmey vuvnISlu', tIghna' ngaSmo' Hol Hoch. 'ej qo'Daq wIDabbogh, machwI' Qaw' tInwI', Do'Ha'. vuDwIj 'oH.

ghotpu' rur Holmey. DIbmey rap ghaj Hoch, 'ej rapchuqmoH bIH. 'ach Qochbogh nuvpu' lutu'lu', tayHa' nuvpu'vetlh, 'ej «nIvwI' maH» maq, 'ej ghIq nIvwI' Da. nIvbe'ba'. QIvbej chaH, Human Segh mIp yajlaHbe'mo' nuvpu'vetlh. qa' je'chu' Holmey, 'ej narghDI' Hol qa' ghu'vammo' QuchchoHQo' ghotpu' quv.

tlhIngan Hol yejHaD mu'tlhegh 'oH «qo'mey poSmoH Hol» mu'tlhegh'e', Daqaw'a'. teHbej. English Hol Dajatlhchugh, vaj nIyajlaH latlh Sepmey ghotpu', 'ach Holmey mach jatlhwI'pu' noHHa' Holmey tIn jatlhwI'pu' 'e' qaSnISmoHbe' ghu'vam. DaH HeghlI'bogh Hol 'Iq lutu'lu', tu'HomI'raH bIH Holmeyvetlh'e' net Qubmo', mu'IQmoH ghu'vam. HeghDI' Hol, Hegh je yIn yajmeH mIw, 'ej numIpHa'choHmoH ghu'vam. HolDaj, ta' Hol bIHbe'bogh Holmey'e' je, muSHa' tlhInganpu' 'e' yIqel. qo'mey poSmoH Hoch Holmey.

bIghojrupchugh qoj De' latlh DaSovmeH vaj http://www.reocities.com/geonative/ yISuch.

Siehe auch

Weblinks

Kategorie: KLI    Letzte Bearbeitung: 05 Apr 2015, durch DirkSchlSser    Erstellt: 05 Apr 2015 durch DirkSchlSser


 
Das Klingonisch-Wiki ist ein privates und offenes Fan-Projekt zur Förderung der klingonischen Sprache. Siehe Copyright-Hinweise für Details.