Canon

Het woord canon refereert aan de originele bronnen voor Klingon woorden, meestal van de hand van Marc Okrand, omdat eigenlijk niemand anders behalve de bedenker van de taal canon kan creŽren. De bronnen worden vaak afgekort.

Van Dale online levert de volgende vertaling van het woord canon (1):
ca∑non (de; m; meervoud: canons)
1. het geheel van de door de kerk erkende Bijbelboeken
2. hetgeen in brede kring wordt erkend
3. jaarlijks op te brengen bedrag, m.n. bij erfpacht
4. (muziek) zangstuk waarbij elke partij op een ander ogenblik inzet
5. het geheel van de zaken, werken, personen enz. die in een vakgebied algemeen als belangrijk worden erkend, zodat iedereen ze eigenlijk zou moeten kennen.

In relatie tot Klingon refereert "canon" naar het "officiŽle" Klingon. Er zijn twee verschillende zienswijzen op wat "canon Klingon" is. Enerzijds is alles wat door Paramount wordt geproduceerd officieel Star Trek en daarom "canon", ook al is het soms tenenkrommend slecht. De meeste klingonisten interpreteren het canon wat meer afgebakend tot alleen de werken die zijn geverifieerd door Okrand (op de tlhIngan-Hol list althans...) In de meeste gevallen kun je er van uitgaan dat men de meer afgebakende interpretatie bedoelt.

Zie ook

Bronnen

1 : http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=canon&lang=nn Van Dale Online

Categorie: Canon    Laatste bewerking: 21 Jun 2018, door GhungTargh    Eerste versie: 16 Aug 2014 door ChristaW


History: r6 < r5 < r4 < r3 - View wiki text
 
The Klingon Language Wiki is a private fan project to promote the Klingon language. See Copyright notice for details.