Categorie "Grammatica"

Deze Categorie bevat alle pagina's over de klingon grammatica, zoals b.v. werkwoorden, zinsopbouw, prefix enzosverder.

Zie ook

Alle pagina's in deze categorie

Alfabet
Apostrof
BijvoeglijkNaamwoord
Bijwoord
GrammaticaleTermen
KlingonAlfabetischeVolgorde
LijdendVoorwerp
Medeklinkercluster
Medeklinkers
PortaalGrammatica
RegelmatigeGrammaticavragen
SamengesteldNaamwoord
TegenstrijdigeRegels
Voegwoord
Werkwoordsuffixen
Number of topics: 15

Andere categorien

CanonAlgemeenFrasenGrammaticaGeschiedenisKLIPersonenSoftwareStar TrekWoordenschatWikiAdministratieRedirectDoorverwijzing(geen Categorie)Pagina zonder form

Categorie: WikiAdministratie    Laatste bewerking: 29 Sep 2014, door WikiAdmin    Eerste versie: 11 Aug 2014 door KliWiki


 
The Klingon Language Wiki is a private fan project to promote the Klingon language. See Copyright notice for details.