Klingon Wiki

wikilogo.png
Logo van de Klingon-Wiki

KlingonWiki screenshot 01.jpg
Screenshot van een pagina
De Klingon Wiki is een door iedereen bewerkbare open databank in de vorm van een wiki, die informatie over alle aspekten van de Klingontaal verzamelt en verklaart. Dit houdt ook grammatica in, evenals informatie over het gebruik en de verspreiding van de Klingon taal. Informatie over fictieve elementen uit het Star-Trek-universum worden slechts in de marge beschreven. Deze Wiki heeft op dit moment 1364 duitse artikels, 1683 engelse artikels, 171 nederlandse en 132 franstalige artikels.

Ontstaan van de Wiki

De Klingon Wiki was eerst als vervanging van de wiki van het KLI bedoeld, die al vanaf 2004 problemen toonde en van 2009 tot 2014 sowieso niet meer toegankelijk was (zie ➞ KLI wiki. Ondanks herhaalde oproepen en smeekbedes van de KLI-leden kwam er weinig schot in de zaak. Na de grote Klingon-golf die in 2013 door Star Trek Into Darkness veroorzaakt werd, duikte immers steeds vaker de vraag op of het KLI op sterven ligt, vermits er aan die kant niet erg veel beweging te merken viel. Dit was een van de stimulansen om de Wiki van het KLI nieuw leven in te blazen.

Zo besloot Klingon leraar Lieven L. Litaer begin 2014 met de ondersteuning van de webmaster van de duitse Klingon club Khemorex Klinzhai op eigen initiatief een nieuwe wiki voor de KLI op te starten.

Intussen kwam daar tussen fietsen dat het KLI parellel een nieuwe internetaanwezigheid had opgebouwd, inclusief een eigen nieuwe Wiki. Het ziet er echter naar uit dat de bedoeling van beide wiki's verschillend is, zodat ze probleemloos naast elkaar kunnen bestaan. Deze Klingon Wiki staat in voor onderwijs en nieuwsgaring over de Klingontaal, terwijl de KLI wiki bedoeld is voor uitwisseling van samenwerkingen onder de leden.

Software

De wiki draait op de Open-Source Software Foswiki, actuele versie v1.1.9 met de plugin API versie 2.2. Foswiki badge

Zie ook

Weblinks

Categorie: Algemeen    Laatste bewerking: 02 Jul 2018, door WikiAdmin    Eerste versie: 28 Jun 2018 door GhungTargh


 
The Klingon Language Wiki is a private fan project to promote the Klingon language. See Copyright notice for details.