Medeklinker cluster

Wanneer twee of meer medeklinkers direct na elkaar voorkomen, noemen we dat een medeklinker cluster (consonant cluster). Wanneer er gesproken wordt over een medeklinker cluster in de context van tlhIngan Hol, tellen klanken die meerdere lettergrepen overbruggen niet mee. maHpIn heeft bijvoorbeeld Hp, maar de H komt aan het einde van de eerste lettergreep en de p staat aan het begin van de andere lettergreep, dus dit is niet het type medeklinkercluster waar het om gaat. vergh daarentegen heeft rgh aan het einde van een lettergreep, wat het een mooi voorbeeld van een medeklinkercluster maakt.

Van wat we tot nog toe gehoord hebben met betrekking tot de fonologie van Klingon, bestaan medeklinkerclusters eigenlijk niet. De enige die voorkomen zijn rgh, w', and y' aan het einde van een lettergreep. Zoiets als Spr is, ook al is het niet onuitspreekbaar, blijkbaar oncomfortabel in het (heersende) standaarddialect.

Categorie: Grammatica    Laatste bewerking: 22 Nov 2022, door WikiAdmin    Eerste versie: 20 Aug 2014 door ChristaW


 
The Klingon Language Wiki is a private fan project to promote the Klingon language. See Copyright notice for details.
imprint/contact