qaqItlhneS

Het woord qaqItlhneS is gewoon VERKEERD en betekent NIETS.

Dit verkeerde woord is reeds sinds 2012 of nog vroeger in het internet onderweg en veel mensen gebruiken het om "hallo" te zeggen, of "ik ben blij je te ontmoeten".

De juiste manier om dit te zeggen is qaqIHneS, bijeen gezet uit de prefix qa- "ik-jou", het werkwoord qIH ontmoeten en het suffix -neS.

Categorie: Woordenschat    Laatste bewerking: 16 Dec 2014, door KlingonTeacher    Eerste versie: 16 Dec 2014 door KlingonTeacher


 
The Klingon Language Wiki is a private fan project to promote the Klingon language. See Copyright notice for details.