qep'a'

Het woord qep'a' is Klingon voor "belangrijke bijeenkomst" of "grote vergadering". Het wordt gebruikt voor de jaarlijkse bijeenkomst van het Klingon Language Institute in Amerika. De eerste qep'a' vondt plaats in 1993. De enige qep'a' buiten Amerika was het achtste in 2001, die in Brussel plaats vond. Deze was door Klingonist Lieven L. Litaer georganiseerd.

Zie ook

  • qepHom, kleine bijeenkomst
  • qepHom Saarbrücken, een jaarlijkse bijeenkomst in Duitsland, die ondertussen meer deelnemers trekt dan de qep'a' en daarmee dus groter is. Om die reden wordt ook wel de naam qepHom'a' gebruikt. Deze naam strookt niet met de Klingon grammatica, waarbij -Hom en -'a' niet tegelijkertijd als achtervoegsel kunnen voorkomen. Maar om onderscheid te maken tussen de qepHom in Saarbrücken en andere qepHommey wordt qepHom'a' als naam geaccepteerd.

Categorie: KLI    Laatste bewerking: 23 Jul 2021, door ChristaW    Eerste versie: 24 Mar 2017 door KlingonTeacher


 
The Klingon Language Wiki is a private fan project to promote the Klingon language. See Copyright notice for details.