Star Trek III: The search for Spock

Star Trek: The Search for Spock is de derde Star-Trek-film waarvan de premiere in de VS op 1 Juni 1984 plaatsvond. Hij bevatte zeer veel klingon dialogen en betekende de start voor de ontwikkeling van de Klingon taal.

Scenario

Admiraal Kirk gaat tegen de bevelen van zijn oversten op zoek naar het lichaam van Spock. Aangekomen op de planeet Genesis stelt hij vast dat het experiment fout is gelopen, en hij verlies tot overmaat van ramp ook nog eens zijn zoon en zijn schip, de USS Enterprise.

Klingon dialogen

Een aantal scenes werden net zoals in Star Trek II: The Wrath of Khan in het Engels opgenomen, en pas later in Klingon overdubd. Dit verklaart waarom vele begrippen perfect met de lipbewegingen van de acteurs samenvallen, zoals het woord wej dat nog niet betekent, en ook met het engelse woord "wait" rijmt.

1. Overgave van de Genesis-Data

# Spreker Klingon Vertaling
1 Valkris qa'vam De' vIje' rIntaH. Ik heb de Genesis-Data gekocht.
2 Valkris HablI', Su': labbeH. Computer, Dataoverdracht voorbereiden!
3 Kruge So'wI' yIchu'Ha'. Camouflage deaktivieren!
4 Kruge ... yIchu'qa'. ...opnieuw aktiveren!
5 Kruge De' yIlI'... DaH. Zend de Data ... nu!
6 Valkris jabbI'ID pItlh. Overdracht klaar.
7 Valkris Qu'vaD lI' net tu'bej. Voor de missie zeker interessant.
8 Kruge vaj Daleghpu'. Dus heb je het gezien?
9 Valkris HISlaH, jawwI'. Jawel, mijn bevelhebber.
10 Kruge Do'Ha'. Dat is jammer.
11 Valkris jIyaj. Ik begrijp.
12 Kruge chuyDaH. Aandrijving!
13 Valkris Qapla' jawwI'... bangwI'je. Succes, mijn bevelhebber, en mijn liefde.
14 Kruge batlh Daqawlu'taH. Men zal jou eervol herinneren.
15 Kruge baH. Vuur!
16 Kruge He chu' ghoS. DIvI' neHmaH. Nieuwe koers in de Neutrale Zone instellen!
17 Kruge yIje'. Voed hem!
18 Torg luq, joHwI'. Jawel, mijn heer!

Verklaringen

  • Regel 2 past bij de lippenbeweging van "Ready to transmit".
  • Regel 7 past bij de lippenbeweging van "You will find it useful".
  • In regel 9 en 13 is het woord jawwI' een foute uitspraak van joHwI'.

2. Kruges ontmoeting met de USS Grissom

# Spreker Klingon Vertaling
1 Kruge matHa', DoS jonta' neH. Wapens: enkel de machine viseren.
2 Kruge baH! Schiet!
3 Kruge qama'pu' jonta' neH! Ik wilde gevangenen nemen!
4 Kruge bach Do', qaH. Een gelukkig schot, Sir!
5 Kruge Ha'DIbaH! Beest!

Verklaringen

De zin qama'pu' jonta' neH! zou oorspronkelijk heten "Ik heb je gezegd: enkel de machine", maar kreeg toch een andere ondertiteling. Zo werd ook de betekenis van de woorden aangepast en nieuwe grammatica-regels ontworpen.

3. Op de Genesis-planeet

Spreker Klingon Vertaling
Sergeant yajchu'. ghargh... veQ! Goed verstaan, Sir. Wormen ... Afval!
Sergeant jIyajHa'. chay' jura'? Ik versta niet. Wat zijn uw bevelen?
Kruge meH, naDev qaS wanI' ramqu'. Brug, hier gebeurt niets bijzonders.

4. Schip komt in de sektor

Spreker Klingon Vertaling
Torg So'wI' yIchu'! Camouflageapparaat inschakelen!

5. Op de oppervlakte

# Spreker Klingon Vertaling
1 Sergeant yIHu'! Sta op!
2 Sergeant peHu'! Sta allen op!
3 Kruge toH. Zo!
4 Kruge may' yIghuH! Strijd-alarm!
5 Kruge baHwI', DoS yIbuS! QuQ neH. yaj'a'? Wapens, concentreer je op het doelwit! Enkel uitschakelen. Verstaan ?
6 Wapens yajchu', qaH. Duidelijk verstaan, Sir.
7 Kruge wej... wej. Wacht ... wachta.
8 Maltz vaghvatlh qelI'qam. 500 kellicam
9 Kruge cha yIghuS! So'Ha'! Torpedos klaar! Decamoufleren!
10 Kruge baH Vuur!
11 Kruge wa' yIHoH! jISaHbe'. Dood er een. Mij om het even.
12 Kruge jolpa' yIjaH! Qapla'! Naar de transporterzaal! Succes!
13 Torg Ha'! Vooruit!
14 Sergeant joHwI'! joHwI'! Mijn heer! Mijn heer!
15 Kruge matlh, jol yIchu'! Maltz, transporterstraal aktiveren!
16 Kirk matlh, jol yIchu'! Maltz, transporterstraal aktiveren!

Verklaringen

  • Regel 7 past bij de lippenbeweging van "wait... wait".

"Special Collector's Edition" DVD

Deze tekst staat op de keerzijde van de "Special Collector's Edition" DVD van 2002, zonder vertaling. Dit is een DVD, die ook de opname bevat, waar Okrand over Klingon spreekt.

# Klingon Vertaling
1 Qugh la'vaD QIn pav. Dringend bericht voor commander Kruge.
2 qa'vam jan SeH DIvI'. De Federatie kontrolleert het Genesis-toestel.
3 qa'vam yuQ Quv DaghojmeH Duyma'vaD yIjatlh. Om de coordinaten van de Genesis-planeet te leren, contacteer een van onze agenten.
4 qa'vam jan yISuq. Vind het Genesis-toestel.
5 potlhbe' to'. De taktiek is niet belangrijk.

Opmerkingen:
De tweede regel is misschien een gedubbte versie van "controls the Genesis device".

Zie ook

Weblinks

Categorie: StarTrek    Laatste bewerking: 03 Jul 2018, door KlingonTeacher    Eerste versie: 27 Jun 2018 door GhungTargh


 
The Klingon Language Wiki is a private fan project to promote the Klingon language. See Copyright notice for details.