flag   Deze pagina werd toegevoegd aan de todo-lijst. Uitleg: vertaling van: Verbs of Motion rant??? .

Tegenstrijdige regels

Na meer dan dertig jaar ontwikkelen van de snelstgroeiende taal in het universum, kwam de bedenker van de taal, Marc Okrand, soms op het punt waar hij in tegenspraak kwam met sommige regels die hij jaren daarvoor had opgesteld. Dit veroorzaakte soms wat verwarring onder Klingon studerende en docerende Klingonisten.

Verklaringen door Okrand

Studenten en Klingonisten moeten onthouden dat Marc Okrand in de introductie van The Klingon Dictionary(1) zegt:
Men moet onthouden dat, ook al zeggen de regels '"altijd" en "nooit", er bij het spreken van Klingon soms regels worden gebroken. Wat de regels voorstaan, in andere bewoordingen, is wat Klingon grammatica experts gezamenlijk besluiten wat het "beste" Klingon is.

Hoofdstuk 2 van TKD legt uit(2):
De grammaticale schets is bedoeld als een kader voor Klingon grammatica en niet als een volledige beschrijving. Ondanks dat zou het de lezer mogelijk moeten maken om Klingon woorden tot een acceptabele zin samen te voegen... In een kort overzicht als dit is het niet mogelijk om de complete Klingongrammatica te beschrijven. Hoewel een groot deel van de fijnere punten niet worden behandeld, zal de schets de Klingonstudent de mogelijkheid geven om te begrijpen wat de Klingon zegt en het mogelijk maken om op een intelligente manier, hoewel soms wat grof, te antwoorden. De meeste Klingons weten toch het verschil niet.

In een interview zei Marc Okrand dat "correct" eigenlijk in geen enkele taal bestaat(3):
Je wilt niet te snel gaan, want dan zal niemand begrijpen wat je aan het doen bent. Je wilt een aantal regels, maar je wilt ook niet te rigoreus zijn. Het is geen wiskunde. Één van de dingen waar ik aan denk als ik lees over wat mensen te zeggen hebben over Klingon is wanneer iemand zegt dat dingen op één bepaalde manier moeten. Ik denk dan: "Nee, het moet niet per se altijd op die manier". Misschien dat het zo kan in 75 of 80% van de gevallen, maar niet 100%. Talen werken niet zo.

In KGT wordt uitgelegd dat ook Klingons soms de grammaticale regels niet volgen(4):
'Het met elkaar eens zijn' is nu niet echt een karaktereigenschap die geassocieerd worden met Klingons. Dit is ook het geval, blijkbaar (in ieder geval onder bepaalde omstandigheden), bij hun grammatica.

Beroemde citaten

In de 16e eeuw maakte de Heilige Romeinse Keizer Sigismund een keer een grammatische fout in Latijn. Toen hij hierop werd gewezen zei hij: "Ego sum imperator Romanorum, et supra grammaticam."

Elke idioot kan een regel instellen. En elke idioot zal deze in acht nemen.
(Henry David Thoreau)

Zie ook

Bronnen

1 , 2 : The Klingon Dictionary, p. xx

3 : Interview met Marc Okrand HolQeD 7.4

4 : Klingon for the galactic traveler p. 172

Categorie: Grammatica    Laatste bewerking: 24 Mar 2017, door WikiAdmin    Eerste versie: 02 Sep 2014 door ChristaW


History: r5 < r4 < r3 < r2 - View wiki text
 
The Klingon Language Wiki is a private fan project to promote the Klingon language. See Copyright notice for details.