Vandaag is een goede dag om te sterven

De zin Vandaag is een goede dag om te sterven is zo'n zin die niet gemakkelijk naar het Klingon te vertalen is. Over de jaren heen zijn er verschillende vertalingsmogelijkheden voorgesteld.

Canon

Deze versie werd op de achterflap van het boek KGT gebruikt :

Heghlu'meH QaQ jajvam.
Deze dag is goed om te sterven.

Andere mogelijke vertalingen

Heghlu'meH QaQ DaHjaj.
De dag van vandaag is goed om te sterven.

HeghmeH jaj QaQ 'oH DaHjaj'e'.
De dag van vandaag is een goede dag om te sterven.

DaHjaj qaS Hegh QaQmoHbogh jaj.
Vandaag gaat een dag voorbij, die het sterven goedmaakt.

quq DaHjaj, Hegh QaQmoHbogh jaj'e' je.
Een dag die het sterven goedmaakt en de dag van vandaag gaan op hetzelfde moment voorbij.

DaHjaj Heghlu'chugh, vaj QaQ ghu'.
Wanneer er vandaag iemand sterft, dan is dat een goede gebeurtenis.

Opmerking

Er zijn wat meningsverschillen over of men niet beter HeghmeH door Heghlu'meH, jIHeghmeH, of iets gelijkaardigs zou vervangen, maar latere kanonische voorbeelden hebben aangetoond dat men in dit geval werkwoorden met -meH dient te gebruiken, en in elk geval wanneer ze op naamwoorden betrekking hebben. Bijvoorbeeld pe'meH taj Snijmes, vutmeH 'un Kookpot (1), ngongmeH Duj Experimenteer-schip (2).

Zie ook Uitdrukkingen

Bronnen

1 : Klingon For The Galactic Traveler

2 : SkyBox Karte Nr. 33

Categorie: Frasen    Laatste bewerking: 21 Jun 2018, door GhungTargh    Eerste versie: 21 Jun 2018 door GhungTargh


 
The Klingon Language Wiki is a private fan project to promote the Klingon language. See Copyright notice for details.