Vervangingsspreekwoord

Een vervangingsspreekwoord (in Klingon: qa'meH vIttlhegh) wordt gebruikt wanneer iemand een deel van zijn eer is kwijtgespeeld, en probeert die terug te winnen.

Gebruik

Wanneer het spreekwoord met een meer dan voldoende ernst wordt uitgesproken en aanvaard wordt, dan wordt de eer hersteld en wordt er met geen woord meer gerept over het voorval die het verlies van de eer veroorzaakte. Met "ernst" wordt bedoeld dat het spreekwoord "overtuigend" moet zijn. Vervangingsspreekwoorden worden op rituele manier gebruikt om van de schuld van een scheef gereden schaats verlost te geraken. Niemand zou een vervangingsspreekwoord bijvoorbeeld op een nederige of een verontschuldigende manier hanteren. Een voorbeeld is het vervangingsspreekwoord HIvqa' veqlargh "De Fek'lhr' slaat weer toe." Dit laadt de schuld van de fout op de schouders van wezen uit de klingonmythologie, de Fek'lhr.

Voorbeelden

Meerdere en andere vervangingsspreekwoorden zijn op de audiokasette Power Klingon te horen :

DopDaq qul yIchenmoH QobDI' ghu'
Steek de zijkant in brand wanneer gevaar dreigt.

jagh DajeymeH nIteb yISuvrup
Om de vijand te overwinnen, bereid je voor om alleen te strijden.

reH Suvrup SuvwI''a'
Een groot krijger is steeds voorbereid.

reH latlh qabDaq qul tuj law' Hoch tuj puS
Het vuur is steeds heter dan het gezicht van de ander.

Hagh qoHpu' neH HeghtaHvIS SuvwI'pu'
Enkel zotten lachen wanneer krijgers sterven.

Op de 21ste qep'a' van het jaar 2014, was er een weddenschap, waarbij een nieuw uitgevonden vervangingsspreekwoord alsook een nieuw geheim spreekwoord) door Marc Okrand uit dozijnen van voorstellen van de deelnemers uitgekozen werd. Het winnende vervangingsspreekwoord werd door Captain Krankor ingezonden. (1)

jagh yIbuStaH
Concentreer je op de vijand.

Zie ook

Referenties

1 : Posting op Facebook van 27. Juli 2014

Categorie: Frasen    Laatste bewerking: 25 Jun 2018, door GhungTargh    Eerste versie: 25 Jun 2018 door GhungTargh


 
The Klingon Language Wiki is a private fan project to promote the Klingon language. See Copyright notice for details.