The Warrior's Anthem

De song die met Qoy qeylIS puqloD begint wordt vaak het The Warrior's anthem (Het Lied van de Krijgers) genoemd. In Klingon wordt het lied SuvwI' van bom genoemd (1). Het werd 1996 voor het eerst in het spel Klingon CD gehoord, en later in de Deep Space Nine-episode "Soldiers of the Empire" gezongen, deze episode werd op 29 April 1997 openbaar gemaakt.

Geschiedenis

Klingon CD Executive Producer Keith Halper legde uit hoe de song tot stand kwam : (2)
(zie de originele versie op het engelstalige deel van deze site)

De zaken liepen als volgt : Hilary [zie ➞ Hilary Bader] had iets in het Engels geschreven en dan naar Marc Okrand gestuurd. Dan heeft Okrand dit naar het Klingon vertaald en schreef zijn letterlijke vertaling onder de Klingonregels. Deze letterlijke vertaling is steeds een beetje gewrongen. Wanneer men bijvoorbeeld vraagt om 'al mijn eendjes' te vertalen, verkrijgt men ' alle watervogels die in mijn bezit zijn'.

De acteurs die de song in KCD ingezongen hebben, hebben het eerste woord op de vierde regel als SeymoHchu' uitgesproken. Beide versies hebben een betekenis, en het is niet verwonderlijk dat de acteurs Say' als Sey zouden uitspreken. De correcte versie gebruikt Say' (3).

Tekst en vertalingen

Originele tekst van Hilary Bader

Hear! Sons of Kahless.
Hear! Daughters too.
The blood of battle washes clean
The Warrior brave and true.
We fight, we love, and then we kill.
Our lives burn short and bright,
Then we die with honor and join our fathers in the Black Fleet where
we battle forever, battling on through the Eternal fight.

Vertaling van Marc Okrand

Qoy qeylIS puqloD
Qoy puqbe'pu'
yoHbogh matlhbogh je SuvwI'
Say'moHchu' may' 'Iw
maSuv manong 'ej maHoHchu'
nI'be' yInmaj 'ach wovqu'
batlh maHeghbej 'ej yo' qIjDaq
vavpu'ma' DImuv
pa' reH maSuvtaHqu'
mamevQo'. maSuvtaH. ma'ov.

Grammaticale opmerkingen

  • De zin yoHbogh matlhbogh je SuvwI' zou grammaticaal yoHbogh 'ej matlhbogh SuvwI' moeten zijn. Er is hier vermoedelijk sprake van OudKlingon of men kan het zien als een geval van dichterlijke vrijheid.

Okrands letterlijke terugvertaling naar het Engels

Hear! sons of Kahless.
Hear! daughters.
The battle blood perfectly cleans the warrior who is brave and loyal.
We fight, we're passionate, and we kill perfectly.
Our lives are not long, but they're very bright.
We certainly die, and we join our fathers in the Black Fleet.
There we always really continue fighting.
We won't stop. We continue fighting. We compete.

Nederlandse vertaling van het Klingon

Hoort, Zonen van Kahless,
Hoort, Dochters van Kahless,
Het bloed van de strijd wast de
dappere en loyale strijder grondig schoon.
We strijden, we zijn hartstochtig en doden volmaakt.
Ons leven is kort, maar erg glansrijk.
We sterven eervol, wanneer we onze vaderen in de Zwarte Vloot ontmoeten,
strijden we daar voor altijd.
De missie breken we nooit af, we blijven strijden. We wedijveren.

Ontertitels / Closed Captions

Dank aan Steven Boozer voor deze bijdrage, 29.5.1998

De eerste keer dat ze naar Warp overgaan aan het begin van de missie:

[Worf slaat zijn vuist ritmisch tegen een konsole]

KOI KEH LESS POOK LOAD

[Dax begint mee te zingen]

KOI POOK BEH POO 
YOCH BOW MATH BOW JE SHUV WEE 
SAY MOACH CHU MAY EW 
MAH SHOOV MAH NONG EJ MA CHOCH CHEW

[Crew begint mee te zingen]

NEE BEH YIN MAHJ ACH WOV COO 
BATH MA CHETH BEJJ EJ YO KEEJ 
DAHK VAV POO MA DEE MUV 
PA RECH MA SHOOV TACH KOO 
MA MEV KO MA SHOOV TACH MA OV 
KOI KEH LESS POOK LOAD 
KOI POOK BEH POO...

[Geluid sterft uit]

De tweede keer, als de Crew zich voorbereidt om de Kardassische grens over te steken.

[Tavana schlaat haar vuist ritmisch tegen een konsole]

KOI KEH LESS POOK LOAD

[Allen]

KOI POOK BEH POO 
YOCH BOW MATH BOW JE SHUV WEEE 
SAY MOACH CHU MAY EW...

[Martok beveelt, "Mahk-cha!" (Engage)]

MAH SHOOV MAH NONG EJ MA CHOCH CHEW 
NEE BEH YIN MAHJ ACH WOV, COO! 
BATH MA CHETH BEJJ EJ YO KEEJ DAHK 
VAV POO MA DEE MUV PA RECH MA SHOOV TACH 
KOO MA MEV KO MA SHOOV TACH MA OV

[Gelach]

KOI KEH LESS POOK LOAD 
KOI POOK BEH POO 
YOCH BOW MATH BOW JE SHUV WEEE 
SAY MOACH CHU MAY EW 
MAH SHOOV MAH NONG 
EJ MA CHOCH CHEW 
NEE BEH YIN MAHJ ACH WOV, COO! 
BATH MA CHETH BEJJ EJ YO KEEJ DAHK 
VAV POO MA DEE MUV PA RECH MA SHOOV TACH 
KOO MA MEV KO MA SHOOV TACH MA OV.

[Geluid sterft uit]

Zie ook

  • Het Klingon Drinklied ('ej HumtaH 'ej DechtaH 'Iw...)

Referenties

1 : Klingon for the Galactic Traveler, p. 175

2 : STK: 212

3 : Marc Okrand am 10. qepHom, 11.11.2011

Categorie: StarTrek    Laatste bewerking: 22 Jun 2018, door GhungTargh    Eerste versie: 21 Jun 2018 door GhungTargh


 
The Klingon Language Wiki is a private fan project to promote the Klingon language. See Copyright notice for details.
imprint/contact