Zijn of Niet Zijn

De uitdrukking Zijn of niet zijn is een beroemd citaat uit Hamlet, ook beter bekend in de engelse versie To be or not to be. De Klingon vertaling luidt taH pagh taHbe'. De zin werd 1991 voor het eerst door Generaal Chang in Star Trek VI: The Undiscovered Country uitgesproken.

Ontstaansgeschiedenis

Marc Okrand vertelt dat terwijl ze aan de film werkten, ze plots op het idee kwamen dat Chang zijn mening over Shakespeare in Klingon zou kunnen geven. Aldus kwamen ze bij Marc Okrand terecht en vroegen hem : "Ok, hoe zou je 'Zijn of niet zijn' in Klingon zeggen?" Okrand was erg verrast, daar de Klingon taal zo geen infinitieven heeft en ook geen woord voor "zijn" - en hij wou er ook geen uitvinden. Zo kwam hij op yIn pagh yInbe', wat letterlijk "het leeft, of het leeft niet ..." is. Christopher Plummer, die Changs karakter speelt, herhaalde de uitdrukking bedachtzaam en schudde dan zijn hoofd. "Neen... yIn... klinkt gewoonweg niet okee." Daarna vond Okrand het werkwoord taH uit : "aanhouden, voortzetten, voortduren", afgeleid van het Aspect-Suffix -taH "voortdurend".

Grammatica

taH Werkwoord voortbestaan
pagh Conjunctie of
taH Werkwoord voortbestaan
-be' Rover-Suffix niet

Zie ook

Categorie: Frasen    Laatste bewerking: 27 Jun 2018, door WikiAdmin    Eerste versie: 22 Jun 2018 door GhungTargh


 
The Klingon Language Wiki is a private fan project to promote the Klingon language. See Copyright notice for details.